Privacy statement

Artikel 1 | Identiteit
1. In deze verklaring lees je meer over hoe Tanur (hierna ook ‘wij’ te noemen) om gaat met jouw gegevens. Tanur staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 82434611. Wij houden ons aan de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Eventuele vragen of opmerkingen omtrent
privacy en verwerking van jouw gegevens kun je richten aan info@tanur.nl.


Artikel 2 | Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
1. Om facturering, verwerking en levering van jou bestellingen en betaling mogelijk te maken, is het van belang dat wij een aantal gegevens van jou hebben. Van jouw hebben wij in ieder geval nodig: naam, achternaam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en emailadres. Bij bedrijven hebben wij bedrijfsnaam, rechtsvorm, KvKnummer, BTW-nummer, postcode en huisnummer nodig. Deze gegevens vragen wij bij het bestelproces. Uiteraard heb je ook de optie om te bestellen als ‘gast’. Voor het verwerken van betalingen en het versturen van facturen hebben wij een geldige rekeningnummer (IBAN) nodig en een factuuradres. 

2. Voor het versturen van Nieuwsbrieven, acties en andere marketingdoeleinden vragen wij jouw bedrijfs(naam) en een geldige e-mailadres. Deze worden uitsluitend gebruikt voor marketingdoeleinden van Tanur en directe marketing partners.

3. Voor het bijhouden van en het rapporteren over de activiteiten van uw website en social media kanalen houden wij hiervan de analysegegevens bij.

4. Wij slaan jouw gegevens op in de beveiligde cloud Siteground op de Europese servers. Verder kunnen wij jouw mailadres en de door jouw verstrekte mailadressen verwerken in Mailchimp. Zie voor de privacy statement van Mailchimp.

Artikel 3 | Duur van de opslag
1. Wij bewaren de in artikel 2 lid 1 genoemde gegevens zolang jij klant bent. het moment dat je geen klant meer bent bij ons kun je ons verzoeken om de gegevens na 3 maanden te wissen. Bij
achterstallige betalingen of gecontinueerd contact bewaren wij de gegevens. 

2. Wij bewaren de in artikel 2 lid 2 en lid 3 genoemde gegevens na dat jij deze hebt opgegeven zolang je aangemeld blijft. Op het moment dat jij je afmeld, bewaren wij de gegevens nog maximaal 3 maanden.

Artikel 4 | Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
1. Hierover een email sturen naar info@tanur.nl. Als jij graag wilt weten welke gegevens wij van jou bewaren; de gegevens wilt laten aanpassen; of laten wissen; kun je

Artikel 5 | Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
1. Ben je het niet eens met onze privacy statement, dan kan je te allen tijde contact hierover opnemen met ons. Echter heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6 | Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op tanur.nl/privacy-policy.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de privacy statement is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.